Публічна оферта «3dinteriorviz»

Версія від 27.05.2020

Ця Публічна оферта (також «Умови використання» або «Умови») містить умови юридично обов'язкового договору приєднання («Договір») між ФОП Роговим Віктором Андрійовичем, що діє під комерційним найменуванням 3dinteriorviz (далі – «3dinteriorviz») та Користувачем (далі – «Користувач», а також «ви»), які при згадуванні разом у відповідному контексті зазначаються як «Сторони».

Порядок приймання умов Публічної оферти та укладення Договору між вами та 3dinteriorviz визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови перед використанням вебсайту https://3dinteriorviz.online (далі – «Вебсайт»). Використання Вебсайту без приймання умов Публічної офери не дозволяється.

Якщо ви вважаєте, що будь-яка інформація чи матеріали на Вебсайті порушують ваші права чи застосовне законодавство, або якщо у вас виникнуть запитання щодо використання Вебсайту, чи у вас є якісь ідеї щодо того, як можна покращити наш сервіс, будь ласка, надішліть нам листа на електронну пошту 3dinteriorviz@gmail.com.

Для отримання Техпідтримки під час проходження Курсу, будь ласка, напишіть нам в онлайн-чат, використовуючи свій особистий кабінет на Вебсайті. Для зареєстрованих Користувачів Техпідтримка доступна за посиланням: http://rogovst.com/opentelegram/Rogovst_bot

1. Визначення термінів
«Послуги» - послуги, які надаються 3dinteriorviz Користувачу згідно з п. 3 цієї Публічної оферти.
«Відеоуроки» - відеозаписи уроків з користування програмним комплексом 3ds Max, його установочними компонентами та плагінами (далі також – «3D-моделювання»), які надаються Користувачу для перегляду в цифровому форматі.
«Курс» - завершений цикл Відеоуроків.
«Тестування» - складання Користувачем тестів та/або проходження усного опитування за результатами проходження Курсу для визначення рівня оволодіння навичками 3D-моделювання.
«Техпідтримка» - надання в режимі онлайн роз'яснень щодо питань, пов'язаних з проходженням Курсу.
«Запрошення до Співпраці» - пропозиція щодо виконання Користувачем замовлень з 3D-моделювання, яку 3dinteriorviz має право надати Користувачу за результатами проходження Тестування та співбесіди.

2. Порядок укладення Договору між Користувачем та 3dinteriorviz

Розміщення Публічної оферти на Вебсайті є пропозицією укласти електронний договір про надання Послуг між 3dinteriorviz та Користувачем. Умови електронного договору про надання послуг між 3dinteriorviz та Користувачем викладені в цій Публічній оферті.

Користувач вважається таким, що прийняв Публічну оферту, якщо він ідентифікувався на Вебсайті шляхом заповннення електронної форми замовлення Послуг, розміщеної на Вебсайті.

Користувач, який продовжує користуватися Вебсайтом без мети отримання Послуг вважається таким, що прийняв Умови без укладання електронного договору про надання Послуг.

Публічна оферта приймається Користувачем в редакції, розміщеній на Вебсайті на момент її прийняття. Внесення будь-яких змін до Публічної оферти після прийняття її умов Користувачем можливе лише за обопільною згодою Сторін.

3. Послуги 3dinteriorviz

За цією Публічною офертою 3dinteriorviz зобов'язується надати Користувачеів такі Послуги:
 • Інформаційні послуги з користування Вебсайтом
 • Надання доступу до навчального Курсу.
 • Надання доступу до особистого кабінету з Відеоуроками.
 • Надання Техпідтримки.
 • За умови успішного проходження Тестування та співбесіди – направити Користувачу особисте Запрошення до Співпраці,.
У межах надання Послуг 3dinteriorviz на свій розсуд може:
 • По закінченні Курсу надати Користувачу завдання для Тестування.
 • Запросити Користувача до співбесіди для оцінки можливості подальшої співпраці між ним та 3dinteriorviz.
 • Надіслати Користувачу особисте Запрошення до Співпраці за підсумком успішного складанняТестування та результатом співбесіди.
 • У разі прийняття Користувачем Запрошення до Співпраці – узгодити з Користувачем істотні умови такої Співпраці.

Вартість Курсу включає в себе одноразове надання кожної з Послуг, за винятком Техпідтримки, яка надається з урахуванням кількості Користувачів, інтенсивності та складності запитів, а також їх належності до кола питань, пов'язаних з проходженням Курсу.

Оскільки оперативність надання Техпідтримки може залежати від факторів, які знаходяться поза сферою впливу 3dinteriorviz (кількість, інтенсивність та складність запитів, їх належність до проходження Курсу), 3dinteriorviz буде докладати необхідних зусиль для вчасного надання Техпідтримки, але не може гарантувати її негайне надання або надання протягом певного, чітко встановленого строку.

УВАГА! 3DINTERIORVIZ НЕ НАДАЄ ТЕХПІДТРИМКУ З ПИТАНЬ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НЕ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОХОДЖЕННЯМ КУРСУ, ЗОКРЕМА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНШИМ, НІЖ 3DS MAX, ЙОГО УСТАНОВОЧИМИ КОМПОНЕНТАМИ ТА ПЛАГІНАМИ. 3DINTERIORVIZ ТАКОЖ НЕ ЗДІЙСНЮЄ ІНСТАЛЛЯЦІЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА КОМП'ЮТЕР АБО ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ КОРИЧТУВАЧА.

БУДЬ-ЯКІ ОБІЦЯНКИ, ГАРАНТІЇ ЧИ ІНШІ НЕФОРМАЛЬНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО СПІВПРАЦІ МІЖ КОРИСТУВАЧЕМ ТА 3DINTERIORVIZ, ОТРИМАНІ В УСНІЙ РОЗМОВІ ВІД МЕНЕДЖЕРІВ 3DINTERIORVIZ АБО ТРЕТІХ ОСІБ, НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ ЗАПРОШЕННЯМ ДО СПІВПРАЦІ ТА НЕ СТВОРЮЮТЬ ЖОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ДЛЯ 3DINTERIORVIZ, ПОКИ ЗВОРОТНЄ НЕ ПІДТВЕРДЖЕНО УПОВНОВАЖЕНИМИ ОСОБАМИ 3DINTERIORVIZ.

4. Строк надання Послуг

3dinteriorviz приступає до надання Послуг після сплати Користувачем вартості Послуг відповідно до п. 6 цієї Публічної оферти.

Відеоуроки та інші матеріали Курсу, надані 3dinteriorviz, доступні для Користувача протягом 1 (одного) календарного року з дня надання доступу до них.

Техпідтримка надається протягом 30 днів з дня початку надання доступу до Курсу.

5. Права та обов'язки Сторін

Користувач зобов'язаний:

 • Дотримуватися умов цієї Публічної оферти;
 • У разі прийняття умов Публічної оферти – надати достовірну інформацію про себе шляхом заповнення необхідних розділів Вебсайту;
 • Здійснювати сплату Послуг вчасно та у повному обсязі відповідно до положень п. 6 цієї Публічної оферти;
 • Використовувати матеріали Курсу тільки в особистих навчальних цілях. Використання в комерційних цілях та передача третім особам заборонена і може тягнути за собою відповідальність згідно з законодавством України.

УВАГА! Користувач має сумлінно утримуватись від розміщення в мережі Інтернет коментарів чи іншої інформації, яка безпідставно виставляє 3dinteriorviz в негативному світлі чи іншим чином порочить її ділову репутацію, якщо такий намір Користувача спричинений: (а) дочасним припиненням надання Послуг, у тому числі за ініціативою 3dinteriorviz; (b) відмовою в наданні Запрошення до Співпраці; (c) невідповідністю між очікуваннями Користувача та рівнем оволодіння навичками 3D-моделювання, набутими внаслідок проходження Курсу, чи будь-якими іншими правомірними діями або бездіяльністю 3dinteriorviz, які прямо передбачені або не суперечать цій Публічній оферті.

Користувач має право:
 • Протягом строку, зазначеного в п. 4 цих Умов, отримувати від 3dinteriorviz Послуги, вартість яких була повністю сплачена.
 • Після завершення Курсу – пройти Тестування для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу та визначення можливості проведення співбесіди з 3dinteriorviz;
 • Припинити отримання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.

3Dinteriorviz зобов'язана:
 • Надавати Послуги в повному обсязі та належним чином протягом строку, зазначеного в п. 4 цієї Публічної оферти, за умови оплати Послуг;
 • Докладати всіх можливих розумних зусиль для забезпечення функціонування Вебсайту.
3Dinteriorviz має право:
 • Ознайомлюватись та аналізувати результати Тестування, пройденого Користувачем;
 • Проводити співбесіду з Користувачем у форматі ділової бесіди за згодою Користувача;
 • Направити Користувачу Запрошення до Співпраці за підсумком розгляду результатів Тестування Користувача та співбесіди.
 • Припинити надання Послуг в порядку, встановленому цією Публічною офертою.
6. Ціна, порядок оплати та відмови від Послуг

Ціна Послуг складає, в залежності від обраного наповнення Курсу: 3000,00 грн. (Курс «Стандарт»); 4500,00 грн. (Курс «Преміум»); 6000,00 грн. (Курс «VIP»).

Зазначені ціни є чинними на момент прийняття цієї Публічної оферти та не включають податки, мита, збори, комісію банку, у тому числі додаткові комісії банку при сплаті частинами, або інші обов'язкові платежі (далі – «супутні платежі»). Всі супутні платежі сплачуються Користувачем самостійно, якщо інше не встановлено договором з 3dinteriorviz.

Послуги надаються за умови попередньої сплати повної Ціни Послуг. Оплата здійснюється Користувачем шляхом перерахування грошових коштів на платіжні реквізити 3dinteriorviz за допомогою систем еквайрингу WayForPay, LiqPay, підключених до Вебсайту.

У випадку, коли оплата послуг відбувається в іноземній валюті, грошові кошти мають бути перераховані на платіжні реквізити 3dinteriorviz в розмірі, еквівалентному повній Ціні Послуг та розрахованому за курсом відповідної іноземної валюти на міжбанку, актуальним на дату здійснення птатежу. Актуальні міжбанківські курси розміщені на вебсайті https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/[MYU2]

Користувач може з власної ініціативи відмовитись від отримання Послуг протягом 14 днів з моменту внесення передплати, за умови що він не скористався посиланням до особистого кабінету з Відеоуроками.

Користувач може відмовитись від подальшого отримання Послуг після відкриття особистого кабінету з Відеоуроками, якщо вимога про повернення надійшла протягом 48 годин з моменту сплати Ціни Послуг та за умови запуску Користувачем не більш як 4 (чотирьох) Відеоуроків з Курсу.

У випадку відмови від Послуг на умовах, описаних в цьому пункті, Користувачу в повному обсязі повертаются сплачені грошові кошти.

3dinteriorviz має право припинити надання Послуг в односторонньому порядку у будь-який момент у випадку порушення Користувачем Умов використання, зокрема через нецензурну лайку, погрози, принизливі висловлювання на адресу 3dinteriorviz чи інших осіб, та інші форми протисуспільної поведінки. Про припинення надання Послуг 3dinteriorviz зобов'язується попередньо повідомити Користувача.

7. Права інтелектуальної власності

Вебсайт та його компоненти, у тому числі програмний код, логотипи та елементи дизайну, торговельні марки, тексти, графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації тощо, належать 3dinteriorviz й охороняються законодавством у сфері інтелектуальної власності.3dinteriorviz надає Користувачам невиключну відкличну безоплатну ліцензію без права передання третім особам на доступ та використання Вебсайту у межах функціоналу, доступного в онлайн-режимі, що уможливлює надання послуг, визначених цими Умовами. Така ліцензія діє на території всього світу протягом строку чинності цих Умов.

Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або компонентів Вебсайту в інший спосіб, ніж це передбачено цими Умовами, без письмового дозволу 3dinteriorviz суворо заборонене.

8. Персональні дані

Для користування Послугами ви заповнюєте форму, зазначаючи та/або завантажуючи на Вебсайт такі свої дані: електронна пошта, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, телефон, особиста фотографія, країна та місто перебування/реєстрації.

При заповненні форми ви надаєте нам дозвіл на обробку і зберігання ваших персональних даних, вказаних під час реєстрації.

3dinteriorviz має право зберігати та обробляти ваші персональні дані виключно для цілей надання Послуг.

3dinteriorviz не буде поширювати ваші персональні дані та/або інформацію про надані вам Послуги, окрім якщо це необхідно для захисту наших законних інтересів або відбувається для надання Послуг.

Зверніть увагу! Ми не маємо доступу до фінансової інформації своїх Користувачів. Обробка такої інформації здійснюється лише у рамках відповідної платіжної системи.

Ми зробимо все можливе, щоб реалізувати ваші права стосовно ваших персональних даних, що визначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Зокрема, ви маєте право на видалення всіх персональних даних про себе. Для цього надішліть листа із відповідним запитом у вільній формі на електрону адресу 3dinteriorviz@gmail.com.

Внаслідок припинення обробки та зберігання персональних даних 3dinteriorviz припиняє зберігання ваших персональних даних, а ви втрачаєте доступ до Послуг.

9. Використання Вебсайту

Вебсайт можуть використовувати тільки ті особи, що володіють необхідною для цього правоздатністю та дієздатністю. Забороняється використання цього Вебсайту особами, які не досягти повноліття, якщо вони не отримали дозволу на це своїх батьків чи опікунів.

3dinteriorviz зберігає за собою право припинити роботу Вебсайту чи змінити його на свій розсуд у будь-який час. Зокрема, але не виключно, 3dinteriorviz може призупинити доступ до Вебсайту, додати на нього рекламу чи змінити обсяг Послуг чи доступний функціонал.

Користувачам заборонено використовувати пошукових роботів («павуків») на будь-яких сторінках Вебсайту для збору даних, чи будь-якої частини контенту (вручну чи за допомогою автоматизованих засобів), а також вчиняти дії, що націлені на порушення нормального функціонування нашого Вебсайту, як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього.

Користувач зобов'язується не здійснювати жодних незаконних дій з використанням Вебсайту або у його межах.

10. Застереження щодо відповідальності та обмеження


3dinteriorviz не може гарантувати, що Вебсайт безперебійно та безпомилково працюватиме на всіх пристроях та за всіх особливих умов. Проте, 3dinteriorviz докладатиме всіх розумних зусиль, щоб забезпечити надання якісних Послуг.

Вебсайт може містити посилання на інші вебсайти та ресурси, надані третіми сторонами (зокрема, платіжну систему). Ми не несемо жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх сторін, ми також не контролюємо ці вебсайти та ресурси. Ви використовуєте такі вебсайти та ресурси третіх сторін на ваш власний ризик.

В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку 3dinteriorviz, наші працівники, підрядники, партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, упущену вигоду, що спричинена чи будь-яким чином пов'язана із використанням чи неможливістю використання Вебсайту чи опублікованої на ньому інформації.

11. Зміни

Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати ці Умови час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав Користувачів, 3dinteriorviz чи третіх осіб, коли ми розширюватимемо обсяг послуг або коли це зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у нашій операційній діяльності.

Якщо ви продовжуєте використовувати Вебсайт після таких змін, ми вважатимемо, що ви прийняли їх, крім випадків, коли 3dinteriorviz має обов'язок відповідно до цих Умов або застосовного закону отримати вашу явну згоду на такі зміни.

12. Застосовне право та вирішення спорів

Ці Умови та інші взаємовідносини між вами та 3dinteriorviz регулюються правом України.

Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів, ефективним та обов'язковим методом комунікації є кореспонденція з уповноваженими особами 3dinteriorviz на адресу 3dinteriorviz@gmail.com.

Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 60 днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішений відповідним судом за правом України.

13. Припинення дії

Умови Публічної оферти в частині електронного договору про надання Послуг припиняють свою дію у зв'язку із належним наданням Послуг або за ініціативою Сторін, як зазначено у відповідних пунктах Публічної оферти.

Умови в частині, яка не пов'язана із наданням Послуг (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку та персональні дані), діють безстроково.


3Dinteriorviz
ФОП Рогов Віктор Андрійович
Юридична адреса: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, вул. Котляревського 1/27
Фактична адреса: проспект Соборності, 131 Київ
Електронна пошта: 3dinteriorviz@gmail.com
Телефон: 063 701 83 99
Дата та номер запису в ЄДРПОУ/ІПН: 3304213536